mars 19, 2017

I have a dream

På en tisdag, två dagar före match i juni 2020, har de genomgång på kontoret. ”Hur ser det ut?”, undrar klubbens vd. ”Hyfsat, mellanmotstånd, men vi […]