INVENTORY BUSINESS


- när du vill öka din intjäning.

Delar du vår syn att färre besökare kommer av sig själva och fler kommer som följd av din aktiva bearbetning har vi en god grund för samarbete.

Varje besöksmål som har +100.000 besökare per år kan öka både antalet besökare och intäkten per besökare. Konkurrensen om människors fritid är mördande. Den blir dessutom värre. Digitaliseringen gör att i framtiden får besöksmål konkurrenter som man inte ens kan fantisera om idag. Digitaliseringen ger dig också möjlighet att ge dina besökare en bättre upplevelse. Ökade krav på kvalitet och bekvämlighet skapar helt nya produkter att sälja.

En av dem är tid.

Vi har erfarenheten, kunskapen och verktygen som ger er fler besökare.

Läs mer

Våra Insights

Förändrat konsumentbeteende - 29/6
Jag ser inte mig själv som lättskrämd. Men som nörd som bevakar det största paradigmskiftet i mänskligheten så vaknar jag ofta på nätterna och funderar på vad alla förändringar får för konsekvenser för alla besöksmål, för media, demokratin och utvecklingen i världen.


Läs mer
Skaffa dig ett försprång i digitaliseringens rat-race -22/6
Onlinehandeln i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren, i stor utsträckning tack vare användarupplevelsens lätthet. Sofistikerad dataanalys samt informationens transparens som tillhandahålls av de mest framgångsrika e-handelsaktörerna, håller konsumenterna engagerade, uppmuntrar till upprepade besök och leder till stark varumärkespreferens.

Läs mer
Lyckas du med detta, lyckas du med allt. - 16/6
Tidigarelägg bokning Att få gäster/kunder att boka tidigare är den viktigaste strategiska frågan för alla besöksmål. Lyckas man med det så kommer man att lyckas med allt. Tidig bokning förutsätter digital bokning. Målet måste sättas att inom XX månader skall alla bokningar/biljetter ske digitalt. XX bör vara mindre än 36.

Läs mer
En mördande konkurrens - 1/6
Idrottsrörelsens största enskild hot är en ökande konkurrens om människors fritid. Detta oavsett om det är betalande publik på matchen eller utövare bland ungdomar. Upplevelseindustrin som idrotten är en del av växer sedan dryga tio år med 1,5 till 2 gånger BNP.

Läs mer

OM INVENTORY BUSINESS

Vi på Inventory Business kan med vår erfarenhet, vårt kunnande och våra påvisade resultat öka ert antal besökare och deras konsumtion på ert besöksmål genom att ge er både systemstrukturen, strategierna och hjälp med genomförandet. Vår affärsmodell är sådan att om vi inte lyckas får vi mindre betalt.

Ägarna av Inventory Business är alla aktiva i branschen vilket ger problemförståelse och gedigen kunskap. Vår ekonomiska styrka, starka varumärken och omfattande erfarenhet av att leverera gör oss till en trygg partner.

KONTAKTA OSS

INVENTORY BUSINESS NORDIC AB
Tennisvägen 13
611 64, Nyköping

+46155-21 11 33

info@inventorybusiness.se

© 2017 Inventory Business