Skaffa dig ett försprång i digitaliseringens Rat-race
juni 22, 2017
Visa alla

Förändrat konsumentbeteende

Jag ser inte mig själv som lättskrämd. Men som nörd som bevakar det största paradigmskiftet i mänskligheten så vaknar jag ofta på nätterna och funderar på vad alla förändringar får för konsekvenser för alla besöksmål, för media, demokratin och utvecklingen i världen. I grunden är jag positiv men för vår målgrupp är jag omväxlande positiv och omväxlande klarvaken och rädd. En vacker dag så kommer inte gästerna.

För fem år sedan formulerade jag de förändringar jag kunde se tydliga trender mot. Min slutsats var att det skulle ta ca tio år innan det blev verklighet. 10 år var en siffra som empiriskt kunde beläggas. Förändrat beteende i stora konsumentgrupper antogs av alla alltid ta minst tio år.

Nu tog det fem. Digitaliseringen skapar förändringar i ett tempo som få av oss är rustade att möta. När jag letar förändringar i konsumentbeteenden inom upplevelseindustrin så får man leta bredare än bara inom upplevelseindustrin. Definitionen av upplevelseindustrin breddas också primärt genom Digitaliseringen. Pokemon Go som omsätter +10 miljarder per år som ett av många dataspel är en självklar del av upplevelseindustrin där varje konsumerad krona hamnar utanför Sverige och som inte har någon anställd i Sverige som ett av många exempel på vår fritidskonsumtion.

Mina utgångspunkter, baserat på synbara förändringar de senaste tio åren, ser ut som följer vid bedömning av hur konsumentbeteende (hos +50% av befolkningen) förändras.

  • Digitaliseringen har knappt börjat, det händer dubbelt så mycket de kommande tio åren.
  • Upplevelsekonsumtion förutsätter tid och pengar och båda är begränsade resurser där tiden är ändlig medan pengarna kan öka genom ökade inkomster eller fördelning av medlen, dvs mindre annan konsumtion.
  • Detaljhandeln är en aktör som aktivt arbetar med att öka upplevelseandelen för att möta förflyttningen av tid och pengar från produkter till tjänster. Ett shoppingcenter blir mer och mer ett upplevelsecenter.
  • Ökad konsumtion av resor som betydande del av upplevelseindustrin innebär att konsumtionen flyttar till annan marknad.
  • Digitaliseringen leder till individualisering, dvs konsumenter som inte vill ha samma, som vill bli sedda som individer.
  • Konsumenterna vill ha mer och högre kvalitet och är beredda att betala för det.

Ovanstående går att belägga inom resten av upplevelseindustrin, dvs flyg, hotell, resorts, restauranger.

Vi får sammanfattningsvis konsumenter som är vana att köpa exakt det de vill ha när de vill. De har i sin mobil tillgång till ett obegränsat utbud och som besöksmål konkurrerar man i ökad utsträckning med världens smartaste människor som har obegränsat med kapital till sitt förfogande.

De kommer bete sig på nya sätt som vi inte är förberedda på. Det är den här närliggande framtiden man skall förbereda sig för.

Ingen säger att det är enkelt.

/Dan Persson

Senior Adviser